دوره های آموزشی و شهریه ها

 

دوره های آموزشی و شهریه ها
****  پکیج های تخفیف دار آموزشگاه ماهان خودرو ****

**فرصت استثنایی**

آموزش باطری سازی خودرو

 

*********************************************

دوره ها و شرایط ثبت نام

** آموزش تنظیم موتور **

************************************

 ** آموزش تعمیرات ایسیو  **

  ************************************

*** آموزش گیربکس اتوماتیک ***

هزینه دوره های آموزشی گیربکس

هزینه دوره های آموزشی گیربکس

     ************************************