شهریه دوره ها و شرایط ثبت نام

دوره ها و شرایط ثبت نام

 

**********************

تذکر مهم:

کارآموزانی که 2 دوره تنظیم موتور و باطری سازی را با هم ثبت نام نمایند 200

هزار تومان تخفیف دریافت مینمایند.

 

** آموزش برق خودرو **

تنظیم موتور خودروهای داخلی

تنظیم موتور خودروهای داخلی

دانلود فیلم

******************************************

***************************************

 **آموزش تعمیرات ای سی یو **

 

  ****************************************

***آموزش گیربکس اتوماتیک***

آموزش گیربکس اتومات

آموزش گیربکس اتومات

هزینه دوره های آموزشی گیربکس

 

**************************************

 

با ما در صفحات مجازی همراه باشید.