شهریه دوره ها و شرایط ثبت نام

دوره ها و شرایط ثبت نام

ماهان خودرو

 

 

************************************************

آموزش های تخصصی در ماهان خودرو در 2 مقطع

مکانیک خودرو  و برق خودرو  برگزار میگردد.

شهریه دوره ها و شرایط ثبت نام

 

برق خودرو در آموزشگاه ماهان خودرو شامل 3 زیر شاخه ذیل می باشد:

 

  1. آموزش باطری سازی خودرو

  2. آموزش تنظیم موتور

  3. آموزش تعمیرات ایسیو

 

************************************

شهریه دوره ها و شرایط ثبت نام

 

مکانیک خودرو در آموزشگاه ماهان خودرو  فقط شامل دوره تخصصی گیربکس اتوماتیک می باشد و در این آموزشگاه دوره ابتدائی مکانیک صفر برگزار نمیشود.

متقاضی میبایست یا مکانیک بوده و یا خودرو کار کرده و به اصطلاح دست به آچار خودرو باشد.

*********************************