آموزش تعمیرات ایسیو

آموزش تعمیرات ایسیو

آموزش ایسیو

 آموزش ایسیو ،شرکت دانش بنیان آموزشی مهندسی ماهان خودرو با بهره

مندی از اساتید خبره آموزش خودروی کشور دارای تجارب علمی و اجرایی

مرتبط با هیتر تعمیرات سیستم های الکتریکی و الکترونیکی خودرو در رشته

های مکاترونیک

همراه ایده و افکار ای  نو به جهت خدمات رسانی در عرصه آموزش به کارکنان

صنعت خدماتی خودرو کشور جدیدترین دوره های آموزش تعمیرات ای سی یو 

را برگزار می نماید.

آموزش تعمیرات ایسیو

همواره مدیران ارشد این شرکت سعی بر آن داشته اند که رشته های اساسی

مربوط به الکتروتکنیک خودرو در عرصه خدمات و پژوهش های نهادینه این

موسسه مطرح باشد تمام کدهای استاندارد الکترونیکی ابیابی دقیق و آسان را

در ایسیو خودرو حاصل آورد.

برخی از پژوهش های آموزشی شرکت ماهان

*بررسی تخصصی اصول اساسی شناخت عیوب در پی سی بی های کنترل

بررسی خودرو

*انواع خودروهای داخلی و خارجی

آموزش تعمیرات ایسیو

*اصول عیب یابی و چک برد های نرم افزاری در میکرو چیپ های و لوکاپ تیبل

ها اساسی کنترل سیستمی

*ارائه راه حل های استاندارد از دریافت فیدبک های تعمیرات ایسیو ها در بخش

نرم افزار و دستیابی به اصول کنترل فرایند الکتروتکنیک در خودروها

*ارائه روش های اساسی تعمیرات قطعات مکاترونیک خودرو و اصلاح ساختار

خرابی انواع قطعات اس ام دی

*اصول تعمیرات جداول مپ و ریمپ در خودرو و ارائه برنامه‌های تلفیقی از انواع

سیستم های ایسیو زیمنس والئو ساژم بوش

*اصلاح ساختاری مقادیر کیلومتر در کد کلاسترهای تاخوگراف و تاثیر آن در ای سی یو

*تعریف و پیدا نمودن کد ایمو ها و کدینگ های ریموت کنترل ها و ری

پروگرامینگ اساسی دوبله کنترل پوینتها

**************